A18:100(Rubrik:)
Waxala häradh och sochn, Eke.


(Karttext:)
Trälösa egor mötha.
Eke gårdh.
Ladu-gården.
Trää-gård.
Hum-blegård.
Trälösa egor mötha här.
Skäfvij egor mötha på denna sijdan.
Detta stycke brukas för hage till gården af en-gen taget för dess dess skarpa grässwäxt.
Här uthan före ähr en löth som andre byar med denne ähr rådande uthi.
Torp.
Waskesta gerde möther.
Upsala wägen.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1692
af Jacob Braun.