A18:104b(Karttext:)
Slafvesta, Gnista och Sättuna löth på denna sijdan.
Godt rör.
Slafvesta egor mötha.
Betess hagar till hela byn.
Rör.
Godt rör.
Rör.
Norby egor mötha.
Sättuna gerdet möther.
Godt rör.
Hällby och Löths egor mötha här.
Godt rör.
Skattegårdz tompt.
Hum-ble gård.
Trä-gård..
Hum-ble gård.
Täppor.
Wägen till Upsala.
Gnijsta by.
Kongz engen på denne sijdan.
Bysens be-tes hagar.
Hällby och Löths åker och engz teg möther.
Engz fiell.
Goda rör.
Slafvesta eng möther.
Stora landzwägen till Upsala från Rosslagen.
Kongz engen möther.
Landzwägen åth Långåsen.


(Under skalan:)
Scala ullnarum.

Afmätt in september anno 1690
af Jacob Braun.