A18:106(Rubrik:)
Waxala härad, Waxala sochn och Skäfvij.


(Karttext:)
Skiählby egor mötha på denna sijdan.
Ecka egor mötha häär.
Starck lerjordh.
Starck lerjordh.
Ängh.
Lerjordh.
Walby egor mötha.
Waskesta egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Lars Hoffstedt.


(Under ramen:)
Appoberat och
reviderat för skattlaggning
skul åhr 1753 af
Pet. Krok.

Skäfwi.
Reviderat in martio 1707
A. A.