A18:108b(Karttext:)
Lunda egor mötha.
Skiälby.
Jädra egor motha1.

Waxala häradz allmenning möther
Siggebohle odess2 eng brukas för hage under no 1.
Lunda egor mötha på denna sijdan.
No 2, 3 och 4 hagstellen öde.
Bysens uthmark.
No 2, 3, 4 hagar.
Ödess eng.
Törneby egor mötha på denna sijdan.
Solldate wret och torp.
No 2 torp stelle.
No 1 wretstelle öde.
No 4 torp eller wretstelle öde.
Åby.
Kalf täppa.
Engz och åker täppor.
Jädra egor mötha.
Swija egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in may anno 1689
aff Jacob Braun.

____________
1Fel för mötha.
2Fel för ödess.