A18:110b(Rubrik:)
Waxala häradh och sochn, Skiölszta.


(Karttext:)
Wallby och Skiäfwij egor mötha.
Swija egor mötha.
Norrengen.
Torpwreterne.
Ängesta och Bohlsta löth möther.
Soldatetorp.
Koohaga till byn.
Skiölsta by.
Åker mark sidlän-dig.
Bysens beteshagar.
Lill engen.
Lunda egor mötha.
Bysens uthmarck mästedelen bärg af smått buskasie.
Åkerby i Funbo möther.
Stångby egor mötha.
Lund engen.


(Under skalan:)
Scala ulnarm.

Afmätt in may anno 1689
aff Jacob Braun.