A18:114(Rubrik:)
Waxala härad, Waxala sochn, Norr Hellby.


(Karttext:)
Allmenningen möther.
Törneby uthmark möther.
Byhle egor mötha.
Törneby egor mötha på denna sijdan.
Byhle egor mötha.
Oduglig mossa medh små biörk och ahl skog.
Norr Hällby.
Wreet till no 1.
Bysens beteshage.
Wreet till no 2.
Waskesta fiell.
Waskesta, Skiählby och Klockare fiellar.
Waskesta.
Waskesta.
Waskesta och Klockare.
Swija egor mötha här.


Afmätt in november anno 1688
af Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.