A18:116b(Karttext:)
Hvitolsengz egor mötha.
Torkarby egor möta.
Råby egor mötha här.
Eek sampt hassellskog.
Trälösa.
Eke egor på denna sijdan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.
alnar.

Afmatt1 in september anno 1687
af Jacob Braun.

_____________
1Fel för afmätt.