A18:118b(Rubrik:)
Waxala häradh, Gambla Upsala sochn och Fullerö by.


(Karttext:)
Stierna egor mötha.
Ekeby egor mötha på denna sijdan.
Fullerö.
Wallby egor mötha här.
Fullerö.
Hassellbacke.
Bysens uthmark.
Bysens uthmark mästedelen bärg på detta stellet.
Bysens beteshagar.
Desse bägge wretar ähro alle grannarne lijka rådande uthi som mästedehlen liggia öde.
Tistvalsröret.
Myra egor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulanrum.

Afmätt in augusti anno 1687
af Jacob Braun.