A18:120b(Karttext:)
Olffwa ägor mötha här på denne sijdan.
Ängen.
Olffwa gård.
Swartmylla.
Olffwa quarnar.
Lerjord.
Faxan möthar här.
Lerjordh.
Biörckeby.
Klapperjord.
Ler och mulljord.
Mählby.
Krog.
Lera och mulljord.
Klapper och lerjord.
Sidländigh swarttmylla.
Swarttmylla och jäsjord mycket sidländig.
Lerjord och swarttmylla.
Sidländig leera.
Erna.
Kalftä-pa.
Löth.
Linda.
Linda.
Lerjordh.
Myrby ägor mötha på denne sijdan.
Linda.
Beteshaga till Biörckeby.
Hwahls ängen möther på denne sijdan.
Torp till Biörckby.
Torp till Myrby.
Ödesåker till no 1, 2, 4, 5, 6.
Torp till Biörkeby.
Soldatstufva.
Betesmarck till Biörckeby och der om kring liggiande byar som består aff en slät lööth.
Giökulla.
Här innom den bruna illuminerade tracten är Giökulla åkergierden hvill-ken är en affgerda by, kommer acca-demien till.
Ödes åker till no 3, 4, 5, 6.
Berby ägor mötha på denne sijdan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in october anno 1690
af N. Lundberg.