A18:122b(Beskrivning:)
                                                                   2 grad.              3 grad.              4 grad.               1 grad.
                                                             tunnor. kappar. tunnor. kappar. tunnor. kappar. sommar lass.
                                        Transport.         86.                   126.                   166.      28.          72.
                  Som blifwer årligen,                 43.                     63.                     83.      14.          72.
Beloper1 altså årligen på hwart hemman
         á 8 öreland,                                       3.     18 2/3.        5.        8.             6.      30 1/2.       6.
Ingen skog är til denna by, utan alle-
nast knapt mulbete på  Gamla Upsala
löten, emedan den så wäl af Upsala
stadsboer som af andra åtskilliga by-
ar nyttias. Flera lägenheter är här
til intet.

______________
1Fel för belöper.