A18:122c(Karttext:)
Breeåkers ägor mötha här.
Råby ägor mötha på denne sidan.
Gambla Upsahla körckia.
Gambla Upsahla högar.
Gambla Upsahla by.
Bärby ägor mötha på denne sidan.
Landz-wägen emallan1 Gefle och Upsala.
Nyby ägor mötha på denne sidan.
Upsahla stadz ägor mötha här på denne sidan.
Bonde-kiörck sochns ägor taga här emoot.


(Under skalan:)
Scala ulanrum.

Afmätt vid år 1690 af Lars Hoffstedt.


(Under raman:)
Reviderat in martio 1707.

___________
1Fel för emällan.