A18:124b(Karttext vänstra:)
Kyrkiebyns ängh möter här.
Säwia ägor mötha här < >.
Linda.
Berga ägor mötha på denne sijdan.
Lerjord.
Ödes åker.
Moo och lerjord.
Linda oduglig till åker.
Lerjord.
Lerjord.
Ödes åker.
Lerjordh.
Lerjordh.
Linda.
Lerjord.
Mojordh.
Leerjordh.
   Desse Mora ängztegar liggia fuller här på chartan rätt
   efter norrstrecket, men intet i distancen, utan wid
   pass en god 1/4 mijhl från gården och något längre
   bort ändå.
Lerjord.
Wallby ägor mötha < >.
Små tallbuskar.
Sandblanda lera.
Sandjordh.
Rödjord.
Sandjord.
Beteshaga till torppet.
Lerblanda sandjordh.
Små tallbuskar.
Gran och tallskoug till gärdzle och weddebrand.


(Karttext högra:)
Eedeby ägor mötha har1.
Nontuna ägor mötha här.
Krog.
Blötan tager här emoot.
Söderby skough möthar här.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in julio anno 1690
af N. Lundberg.

_____________
1Fel för här.