A18:129                  Notarum explicatio.                              Tunnor. Kappar. Sommar lass.

                    Engby.
A. Eena åhrs uthsäde af hårdh leerjordh,         27 tunnor 24.
B. Andra åhrs uthsäde af samma jordmåhn,     30 tunnor.
C. Ähr en wreet af leerjordh till,                        2 tunnor 8 kappar.
D. Ähr och leerjordh till,                                   3 tunnor.

                   Engiarna till byen.
E. Stoorengien består af hårdwall med mycken tufwor och
   eenebuskar iblandh,                                      29 lass.
F. Een slotthaga af hårdwall till,                          7 lass.
G. Ähr een uthbyhes teegh såsom herr capitain Gierfellt bruukar
   och af hårdwall till,                                         2 1/2 lass.

   Till denne by finnes ingen skough.
   Deras muhlbete består uti någre små betzhagar som äre bestående aff
   eenebuskar och tufwor jemptte det gierdet som trädes.

                         Grannarna.
1. Nills Hindersson, 11 2/3 öhreslandh.         13 tunnor 21 90/142.
A. Eena åhrs uthsäde,                                  14 tunnor 25 17/71.
B. Andra dito,                                               2 tunnor.
   Littra C, af leerjordh.                          Åhrligit uthsäde,          15.    7 5/12.
   Hööslagh in alles,                                                                                         21 1/2.
2. Pehr Ericksson, 8 öres landh.
A. Eena åhrs uthsäde,                                   9 tunnor 12 34/172.
B. Andra dito,                                            10 tunnor 4 36/71.
   Wreten no 2, uthsäde,                               1 tuna.
                                                                                                10.    8 25/71.
   Hööslagh på stoorengen,                                                                             10 1/3.
3. Hans Nillsson, crono 4 öhres landh.
A. Eena åhrs uthsäde,                                  4 tunnor 22 17/142.
B. Andra åhrs uthsäde,                                5 tunnor 2 18/71.
                                                                                                  4.  28 25/142.
   Hööslagh till,                                                                                                 3 1/6.