A18:132b(Karttext:)
Wallby egor mötha.
Allmans moran hafwa samma byar som Bonde morengen sina tegar.
Åhn rinner uthmedh wägen.
Lill Söderby egor mötha på denna sijdan.
   Bonde morengen hwar uthi
   Nontuna, Bärssbrunne, Lill Söderby,
   Edeby och ett hemman i Danmarkz
   Kyrkeby hafwa sijna fiellar.
Landzwagen1 till Norrtälje.
Söderby.
Bysens betes hagar.
Lång hundra häradz allmenning möther.
Bysens uthmark.
Waxala häradz allmenning möther.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.  allnar

Afmätt in november anno 1688 aff
Jacob Braun.


_______________
1Fel för landzwägen.