A18:138b(Karttext:)
Siön Före.
Kongz engen möther.
Engztorpetz hägne.
Säby egor mötha.
Cronones jageparck.
Nontuna eng.
I anledning af ingenieuren Lindbergs år 1734 författade charta öfwer Säby, finnes Willinge, Kumla och Kyrcko byens ängstegar stöta här intil.
Bysens hagar.
Säfvia by.
Torp teppor.
Nontuna egor på denna sijdan.
Bärsbrunna egor mötha på denna sijdan.
Torptäppa.
Ryttarnes wreetar.
Twistigt medh Nontuna.
Waxala häradz allmenning möther.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt in october anno 1688
af Jacob Braun.