A18:140(Rubrik:)
Waxala häradh, Danmark sochn, Edeby.


(Karttext:)
Hammarby egor mötha här.
Huggby egor mötha.
Edeby.
Betes hagarna till byn.
Söderby och Bond moran mötha här.
Oduglig.
Funbo åhn.
Norby egor mötha.
Hagar.
Hammarby åkerfiell.
Lagga åhn eller Östuna åhn.
Norby fiell möther.
Kihls engen.
Allmen-ningen Blötan möther.
Hammarby åkerfiell möther här in till.


Amätt anno 1690 af Jacob Torslundh
hwarföre efter instruction
swarar Jacob Braun.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.