A19:reg1                                  Upland.          Karteboken no 19.

Härad.        Sochn.                 Hemman.                           No.             Folio.

Håboo.       Yttergraan.           Apallaboderna.                   1.                 1.           
                                               Lundby.                             2.                 3.
                   Öfwergraan.         Nyckelby.                          3.                 5.
                                               Kräggia.                             4.                 7.
                   Kallmar.               Mansängen.                        5.                 9.
                   Tibble.                 Ahlby.                                 6.               11.

Danneryd     Tääby.                 Täby Prästegård.                7.               13.
skiepslag.                                 Walla.                                8.               15.
                                                Röninge.                            9.               17.
                                                Råbångarne millan.
                                                Grillby med Hästänge.
                                                Libby.                        {     10.              19.
                                                Tiuhla.
                                                Sandbroo.                         11.              21.
                                                Tibble.                               12.              23.
                                                Nääsby sätegård.               13.              25.
                                                Littzby.                              14.              27.
                                                Fållebro.                            15.              29.
                                                Hageby.                             16.              31.

                    Danneröö.            Stockboda.                        17.              33.
                    Sohlna.                 Hufwudsta.                        18.              18.

Sohltuna.       Edh.                     Antuna.                             19.              37.
                                                 Antuna dito.                      20.              41.

                     Sohltuna.              Rotsunda.                         21.               43.
                                                 Swartinge.                        22.               45.
                                                 Räfgierde.                         23.               47.

Danderyd.      Sollna.                 Ahlby                               24.               49.

                      Bromma.              Eckeby.                           25.               51.