A19:reg2Härad.            Sochn.                Hemman.                           No.            Folio.

Sohltuna.         Järfella.               Görwälen säteri.                   26.             53.
                                                  Kallhella.                             27.             55.
                                                  Skyhlsta.                             28.             57.
                                                  Weddesta.                          29.             59.
                                                  Weddesta et Skyhlsta
                                                  uthråade skogz parck.         30.              61.
                                                  Yttersteen.                          31.              63.
                                                  Skiählby et
                                                  Hästa uthjorder.                  32.              65.
                                                  Högby.                               33.              67.
                                                  Wamb.                               34.              69.
                                                  Åhlsta.                                35.              71.
                                                  Wreta eller Wretesberg.      36.              73.
                                                  Igelbecken.                                            63.

                       Spånga.               Stora et Lilla Akalla.           37.              75.
                                                  Kiälfsta et Wersta.              38.              77.
                                                  Råfta.                                 39.              79.
                                                  Grimsta.                              40.              81.
                                                  Eggeby.                              41.              83.  afskrifves enligt kongliga brefvet den
                                                  Uthiorderne uthi                                            september 1843.
                                                  Stora Huuswijk.                  42.              85.
                                                  Rinkeby hagen.                   43.              87.

Haguna.           Dahlby.               Hälberga eller Hofgierde.    44.              89.

                       Hagby.                Hillinge.                               45.              91.
                                                  Wallby.                               46.              93.
                                                  Eka och Forssa byar.           47.             95.
                                                  Fåckesta med Hag-
                                                  by utjord.                             48.             97.

                       Ramsta.              Torsbroo.                             49.              99.

                       Järlåsa.               Stöfwelbo med
                                                  torpet Hagelunda.                 50.            101.
                        Grytta.               Sahlnäcke.                            51.            103.
                                                  Öhlsta.                                 52.            105.
                                                  Eningeböhle.                         53.            107.
                                                  Gryta gård.                           54.            109.
                                                  Säfwa bro.                            57.            115.

Lagunda.          Girista.               Mählby.                                 55.            111.
                                                  Furby med Staby
                                                  utjord.                                   56.            113.