A19:reg3Härad.               Sochn.                       Hemman.                            No.          Folio.

Broo.                 Wester Ryd.              Garpboda.                          58.             117.
                                                           Brunna.                               59.             119.
                                                           Fiskeby.                              60.             121.
                                                           Öfwer Tranbygge.               61.             123.
                                                           Litzelbo.                              62.             125.
                                                           Tång.                                   63.             127.         

                          Broo.                         Finsta.                                 64.             129.

                          Nääs.                         Ekhammar och Nääs.
                                                            Kyrckeby.                           65.             131.
                                                            Aspewijk.                            66.             133.
                                                            Asker.                                 67.             135.
                                                            Tibble.                                 68.             137.

Erlighundrats.      Ahlsike.                     Richbasta.                            69.             139.

                           Ohnsala och Husby.  Tållsta.                                 70.             141.
                           Ohnsala sochner.

Wallentuna.         Hammarby.               Skiählby.                              71.             143.

Semminghundrat.  Lunda.                     Norby.                                 72.             145.

Ulleråcker.            Nääs.                      Sättra.                                  73.             147.
                                                            Ytternääs.                            74.             149.

Waxala.                Waxala.                   Wallaby.                               75.            151.

Trögh.                   Litzlena.                   Skiäggesta.                           76.            153.

Frösåcker.            Borstel.                    Caröön.                                77.            155.

Sollentuna.            Jerfälla.                     Gjörvälen.                                               53.
                                                             Råckstad.                                                63.
                                                             Sten.                                                       63.
                                                             Barkarby torp.                                        65.


Folierat wed inventerningen
den 23 november anno 1700.