A19:1(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Apallabodarna uthi Ytter Graan
sochn, Håboo häradh.


                    Beskrifningen.

     Apallabodarna beståår af 1/4 hemman crona på Walla
     äghor bebygdt och rådher intet meer än innom hanck och stöör.
A.  Åkeren beståår af swart mylla medh klapper något
     sandhbland, dhet ena åhret till,                                   4 1/4 tunna.
B.  Dhet andra åhret af dito jordhemon,                          3 1/4 tunna.
C.  Höö af ängen hårdhwall och mossbotten beståendhe, blifwer till, 3 1/2 sommar lass.
     Item en uthjordh i dya wreeten af sandmoo om,            1/2 tunna.
     Ingen skough, hwarcken till gerdzle eller weedhebrandh,
     intet muhlbeete.
     Domaren Ehrland i Walla brukar.       1 grad.            4 grad.
     och såås dher åhrligen,                     3 3/4 tunna.     1/4 tunna.   Höö hårdhwallz 3 1/2 lass.


Afmatt1 anno 1690
aff Petter Arosander.


(Karttext:)
Walla ägor mötha på desse sidor.
3 1/2 sommar lass äng skarp hårdwall och mossbottn.
Appalla ägor möta.
Haga.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

________________
1Fel för afmätt.