A19:3b
(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Lundhby uthi Ytter Graan sochn,
Håboo häradh.


(Karttext:)
Sanck linda.
Brunsta äghor mötha.
2 tunland, wreten.
Hårdwall 20 á 2 lass på tunlandet.
Sanck linda.
Wall wreten.
Skarp ung hårdwall med buskar, 6 tunland á 1 lass på tunlandet.
Walla tegen.
Walla äghor mötha på denne trachten.
Hård walz äng, 3 tunland á 2 lass på tunlandet.
Wijsäng möther.
Wall wreten.
Bålsta ägor.
Starr med mossbotten, mycket tufig.
Linda.
Brunna äghor mötha på denne sijdhan.
Tall och gran skog.
Ytter Grans bys gerda möter.
Walla äng möter uti Öfwer Gran sochn.
Brunna giärde, Ytter Gran sochn.
Bålsta äng möter, Ytter Gran sochn.
Tall och gran med lijtet biörkskog ibland.
Apalla äghor mötha i Öffwer Graan sochn.
Kiärr.
Bahlsta äghor mötha.
Romel kiärr.
Wfberget.
Skiörby äghor mötha i Callmar sochn.