A19:5(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Nyckelby uthi Öfwer Graan sochn,
Håboo häradh.


(Karttext:)
Kräggia äghor mötha på denne sijdhan.
Brunsta äghor mötha.
Moss botten.
Skougen småå marcken.
Dahlkars rögningen.
Jäs jord.
Hård wall mossbtten1.
Pär Nilssons wreet.
Denna deelen af ängen är fullwäxt medh buskar.
Biörkskog 4 sommar las starr äng.
Ung biörk skog.
Starr.
Hårdwall.
Skogz backa.
Starr.
Starr.
Mossbotten.
Tallmoo.
Jässjord.
Grytskiär.
Jäs jord.
Jäs jord.
Erich Ers torp.
Skogzwacktartorp.
Tall och gran skog.
Starr äng med biörck skog bewäxt.
Hårdwall med skarp mossbotten.
Jäs jord.
Nyklebyholm starr och mossbotten.
Oxberge.
Kiärr.
Leerjord.
Klapper.
Tall moo.
Jäs jord.
Skiäcklinge äghor mötha på denne sijdan.
Nyckelby.
Jäs jord.
Leerjord.
Skarp hårdwall.
Klapper.
Jäs jord.
Äng.
Tall moo.
Denna delen är <be>wäxt med ung biörk skog.
Hårdwall, starr och mossbotten.
Skiäcklinge egor möta.
Åker fiäll.
Är belägen i Polista gierdhe och kommer Nykelby till och hafdas2 af skattegården, men bör rächnas effter bysen öretahl effter heela byn är lijka deelachtige dher om.
Apalla äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.

_______________
1Fel för mossbotten.
2Fel för häfdas.