A19:7b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Kräggia uthi Öfwer Graan sochn,
Håboo häradh.


(Karttext:)
En godh wijsse.
Brunby äghor mötha.
Ox hagen.
Torp äng.
Torp äng.
Norr Nääs.
Norr ängen skarp hårdwall med mycket buskor bewäxt och mossacktig.
Ett gott 5 stena rör.
En god wijsse på berget.
Dalkars hagen en skarp haga.
Hummel wijken.
Kåhl gård.
Hummel gård.
Lerjord.
Gran och ris.
Kräggia.
Obrucad3 platz.
Ang1 hårdwall.
Säges en wijsa under bron wed hagh grundt det och en gammal charta betygar.
Stor ängen.
Torp.
Äng.
Wijdieskog.
Nyckelby äghor mötha på denne sijdhan.
Wed lada kuntin har ståt ett rör.
Äng.
Torp.
Koohagen.
Äng.
Äng.
Torp.
Äng.
En siön wijse.
Alt gallstrand.
Gran skog nu merendels uthuggen till gertzle och wedbrand åt byn.
Och en siön wijse.
Kiättängen.
En trekantig jord wijse.
Liten wass botten.
Äng.
Torp.
En siön wise.
Nykelby holm.
Geund2 skiär eller Grytskiär.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


___________
1Fel för äng.
2Fel för grund?
3Fel för obränd?