A19:13(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Täby Prästegårdh uthi Täby sochn,
Danneröö skepslagh.


(Karttext:)
Täby Kyrckiebys äghor mötha på denne sijdhan.
Täby Kyrckiebys äghor mötha.
Skooberga äghor mötha häär.
Löfhagen.
Haga.
Äng.
Täby Prest-gårdh.
Trägård och humle gård.
Swart mylla med klapper ibland.
Äng.
Haga.
Äng.
Watt skwal-ta.
Prest siön.
Karby ägor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.