A19:14                 Notarum explicatio.

A.  Prästegårdz ena åhrs utsäde,                                      22 tunnor.
B.  Dett andra åhrs utsäde swartmylla, klapper blandet,   23 1/2 tunna.
                                                                                           45 <1/2>.
C.  Ängarna kastar af sig, ängen D oberäcknadh,             60 lass.