A19:15(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Walla uthi Täby sochn, Danneröö
skiepslagh.


(Karttext:)
Såsta aghor1 mötha.
Brooby äghor mötha.
Littzby äghor mötha här.
Eng hårdhwall nagot2 tofwig.
Karby äghor mötha på denne sijdhan.
Hårdwallz äng.
Leer och moojordh.
Walla.
Twiste platz.
Haga.
Hagor.
Krough.
Ella äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.


_______________             
1Fel för äghor.
2Fel för något.