A19:17d(Karttext:)
Hårdhwallz ängh.
Ett 5 stena rösse wijssen, är utaf eldh afbränd.
Arninge ägor mötha på denne sijdha alt nedh till salt siön.
Arninge ängh.
Slåtter kiärr.
Moo jordh.
Ett 5 stena ror1 på ett berg.
Rönninge siön.
Små tall och granskog.
Ett rösse på ett berg.
Ett rösse.
Leer jord.
Små tall och gran skogh.
Moo jordh oduglig.
Äng.
Sand och mojord.
Rönninge.
Moo jord.
Leerjord.
Leer mylla.
Kalf täppa.
Hårdwal.
Star.
Torp hagen.
Backa.
Hägernääs äghor mötha på denne sijdhan.
Äng.
Salt siön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander._____________
1Fel för rör.