A19:18                Notarum explicatio.

     Rönninge äro twenne frälsse hemman 1, greff Per Sparres 8 örsland, Erich Hansson.
     2 frelsse greff Nils Brahe, Anders Monss enkia 8 örsland.
A.  Norra gierdet med halfwreten,                               14.
B.  Södher giärdhe med halfwreten,                             17.
                                                                                           31 tunnor.
     Engh med hårdwall och starr samt kiärr,                  20 winter lass.
     Ingen skough uthan i giärdes backarna och hagarna hwarest dhe kunna
     gerdzle och wedhebrand samt muhlbete nogor lunda effter nödtorfften
     Fiske hafwa dhe uti Rönnige siöön samt i saltsiön.
3.  Ett torp är på ägorna som ligger under hans excellentz greff Nils <  >,
     hafwer dett andra frälsse hemmanet intet.

         Åhrligt utsäde på war, nemligen.
         7 3/4 tunna åker och 10 winter lass höö.