A19:27b(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Littzby uthi Täby sochn, Dannerydh
skiepzlagh.


(Karttext:)
Hagby äghor mötha på denne sijdhan.
Walla äghor mötha på denne sijdhan.
Dy botten.
Litsby.
Tall buskar.
Walla egor möta på denna sijdan.
Betes haga till gården no 2.
Haga till no 1.
Tall och graan skough.
Gott rösse.
Ella äghor motha1 här.


_____________
1Fel för mötha.