A19:28                      Notarum explicatio.

A.  Littzby by består af 2:ne hemman, ett dannwijkz hemman som niuter uti Littzby by
     3 öresland, men uti Högby som intet ligger med Littzby i skiffte 8 1/2 örsland, frelsse hem-
     manet i Littzby äger 5 öresland och ligger intet i skiffte med Hagby.
                                                                                                    Örsland. Tunland. Winter lass.
B.  Littzby ena åckergierde af moojord till,                                                      16.
C.  Littzby andra åckergierde moojord,                                                          17.
D.  Littzby eng kastår1 af sig höö inalles,                                                                          7.

1.  Dannvijks hemmanet ligger i Littzby och niuter af dess åckergierden, 3.
B.  Utaf Littzby ena åhrs utsäde i gärdet,                                                           6.
C.  Andra åhrs utsäde i giärdhet,                                                                       6 3/8.
D.  Höö af Littzby ängen,                                                                                                 2 5/8.

2.  Frälsse hemmanet som ligger i Litzby är,                                           5.
B.  Ena åhrs åckergierde,                                                                               10.
C.  Andra åhrs åcker gierde,                                                                          10 5/8.
9.  Uthi wreten kan såås,                                                                                  2 1/8.
D.  Höö af engen kan såås,                                                                                              4 3/8.
2.  Vretz hagorna har samma no som hemmanen.

     Godh skog är till Littzby så till timber som gerdzel och weedbrand,
     här finnes och gott muhlbete.

A.  Hagby by består af 5 hemman / chartan här till är folio 16 /  4 frälsse
     hemman, det första fyra öresland det andra 5 öresland, det tridie 6 öresland och det
     fierde 8 1/2 öresland och ett cronehemman om 4 örsland.
     I denna by niuter och dannwijkz hemmanet 8 1/2 öresland som ofan bemält är.
E.  Hagby ena åcker gierdhe af moojord,                                                         23.
F.  Hagby andra åcker gierde af moojord,                                                       24.
G.  Hagby äng af mossbotten till,                                                                                     30.
H.  En eng som med syn är nyligen till Hagby kommen och kan där på slåås,                    28.
E.  Uti Hagabys ena åckergierde äger dannwijkz hemmanet,                   8 1/2.   5 31/32.
F.  Af dett andra åhrs utsäde,                                                                           5 113/144.   8.
G.  Höö af ängarna,                                                                                                          8.
H.  Höö af den ängen som genom syn till byn kommen är,                                                  5 < >.
8.  Ett torp med dess wretar och eng som genom synen är här till och hafe utsäde, 1 3/8.     2.

___________
1Fel för kastar.