A19:29(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Fällebro uthi Täby sochn, Danneryd skepslagh.


(Karttext:)
Skåhlhambra äghor motha1.
Twisteplatz emillan Skåhlhambra, Torslunda och Fellebroo.
Tall och gran skogh.
Vahltuna siön.
Tall och graan skogh sampt små biörck skogh iblandh.
Tohrslunda äghor mötha.
Leer jordh.
Starr ängh.
Tall och gran skogh.
Qvarn siön.
Twisteplatz emillan Torslunda och Fällebro.
Fällebroo.
Ahlby äghor mötha.
Starr och fräken botten.
Leer jordh och sandblanda.
Litet biorck2 iblandh.
Leer och moojordh.
Alder kiärr.
Leer jordh.
Äng af star och fräcken.
Siön Froden.
Hageby äghor mötha.
Litzby äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.

_____________
1Fel för mötha.
2Fel för biörck.