A19:31b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Hageby uthi Täby sochn, Danneryd
skiepzlagh.

Een lijka charta öfwer Hageby fins med be-
skrifning uti geometriska boken no 12, paginering 17.


(Karttext:)
Siön Froden.
Graan skough.
Lillzby1 äghor mötha på denne sijdhan.
Röör.
Graan skough.
Mossbotten.
5 stena rör.
Sylta egor möta.
Skiählby skoug på den-na sijdan.
Betes haga til no 4 och 5.
Tall skog.
Hårdwalls äng botten.
Tall skough.
Fem bergz pabla.
Hageby.
Beetz haga, dybotten.
Beetz haga till no 3.
5 stena röör.
Eng.
Fieturen.
Beetz haga.
Äng af dybotten.
Ahl och wideskog.
Ahl och wijde skog.
Sten backa.
Sten backa.
Siön Fieturen.
Tall och graan skough.
Rör.
Skiählby äghor mötha.
Ella äghor mötha.
5 stenat röör.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för Littzby.