A19:33(Rubrik:)
Goemetrisk charta öfwer Stockboda uthi Danneröö sochn,
ditto skepslagh.


(Karttext:)
Sand.
Tall moo.
Stockboda.
Eng med starr och mossbotten.
Sand.
Moo jord.
Swahlnäs ägor.
Haga.
Kiärr.
Afgiärda på Swahlnääs äghor.