A19:36
                Beskrifningen.

     Hufwudsta crone hemman 1.                
A.  Åkeren dhet ena åhret är leermylla klapperbland< > till,  5 1/2 tunna.
     Hårdh leera,                                                                   5 1/2 tunna.
B.  Wreeten här till tall och biörckmoo,                                6 tunnor,       17.
C.  Dhet andra åhretz uthsädhe leermylla klapperblandat till, 6 1/2 tunna.
     Dito hårdh leera,                                                             6 1/2 tunna.
D.  Wreeten här till af tall och biörckmoo,                            7 tunnor.      20.
E.  Ängarna beståår af hårdhwall till,                                   10 sommar lass.
     Starr och mossbotten,                                                   31 sommar lass
     I sembre och ymnogare åhr berächnat.          Summa,   41 lass.
F.  Lijten eller fast ringa skough, magert och skarpt muhlbeete,
     intet fijske för dhen longhgrunda siömon skull sampt
     gallstrandh.
G.  Een lijten trägårdh.
H.  3:ne stycken rudhdammar.
                             Åhrligt uthsädhe af hwar slagz jordhemon.
     1 graden  6 tunnor,  2 graden  6 tunnor,  4 graden 6 1/2 tunna.  Höö hårdhwall 1 graden
       10 sommar lass, 2 graden  starr 31 sommar lass.