A19:43b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Roothsunda uthi Sohlltuna sochn, ditto
häradh.


(Karttext:)
Ahntuna eghor mötha här.
Lungne.
Grimsta äghor tager här emooth.
Stora landzwägen ifrån Stockholm och till Upsahla.
Rothsunda.
Gillberga äghor mötha.
Rothebroo.
Siön Norr Wijken.
Backstugu.
Skillinge äghor mötha.
Skougen Tårn.
Sohltunaholms äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 16
aff
Petter Arosander.