A19:45(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Swarttinge uthi Solltunna sochn,
dito häradh.


(Karttext:)
Sand moo.
Besslinge giärde möther
Tall och biörck moo med sand.
Moo sand jord.
Hård wall, lill ängen.
Edhs siöön.
Leer jord med klapper.
Starr.
Leer jord.
Swart mylla.
Huit gran.
Tall moo.
Biörk moo.
Leer jord.
Swarttinge.
Jäss jord.
Ett hot warp till byn.
Swart mylla.
Sand moo.
Gill-berga äghor mötha.
Leer jord.
Hwit sand.
Starr.
Hwit sand och biörck moo.
Biörck moo.
Ahl skoug.
Leer jord och swart mylla.
Hwit sand och biörck moo.
Hårdwall.
Starr.
Mossbotten.
Öffwerby äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.