A19:46                  Beskrifningen.

     Swarttinge beståår aff 3:ne hemman, af hwilka äre 2:ne frelse och 1 crone hemman.
A.  Uthsädhe dhet eena åhret leer mylla,        10 tunnor.
B.  Skougz och lätt jordh,                               9 tunnor.
C.  Giäsiordh,                                                 5 tunnor.
                                                                                       24.
D.  Dhet andra åhret godh leer mylla,             10 tunnor.
E.  Skougz och lättjordh,                                 9 tunnor.
F.  Giässjordh,                                                7 tunnor.
                                                                                       26 tunnor.
G.  Ängarna beståå af hårdh wall, starr och fräcken, in alles till 72 sommar lass höö.
H.  Skough till gierdzle och weedhebrandh, men ingen timberskough.
     Nödtorfftigt muhlbete finnes och till denne by. Inga flere
     lägenheeter.

              Grannarna såå åhrligen                                                    Leer mylla.  Skougz och lätt.  Giässjordh.  Höö hårdh-.  Höö star och.
              och alla hemmanen lijka stoora.                                                          jordh.                                    wall.              frächen.
                                                                                                     tunnor.        tunnor.               tunnor.        lass.              lass.
                                                                                                     1 graden.    2 graden.            4 graden.     1 graden.      2 graden.
Crone, 1 hemman, Erich Larsson, 8 öresland, såår åhrligen                3 1/3.          3.                        2.                8.                 16.
Frelse, 1 hemman, Påhl Danielsson, 8 öresland, såår åhrligen,            3 1/3.          3                         2.                8.                 16.
Frelse, 1 hemman, Zeffredh Zeffredzsson, 8 oresland1, såår åhrligen, 3 1/3.          3.                        2.                8.                 16.
                                                                                                        10.              9.                        6.              24.                 48.

_________________
1Fel för öresland.