A19:53a(Rubrik:)
Upland.
Görwälen säterij uti Järfälla sochn, Sollentuna härad.