A19:53b(Karttext:)
Uhlfsättra.
Breegårdh.
Kallhellas äghor här innan fore1.
Kiärrboda.
Kallhella.
Lärsättra.
Dijkaretorpet.
Fogde kierre.
Lagår-den.
Beetz hage.
Brenbohle.
Wijksiöö äghor i Jerfella sochn.
Haga till Giöhrwählen.
Hinders torp.
Remmare.
Upsahla segel ledhen från Stockholm och åth Stäcke är denne.

_____________
1Fel för före.