A19:55(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Kallhella uthi Jerfella sochn, Sohltuna
häradh.


(Karttext:)
Giörwähls äghor stöta till på alla sijdor rundt omkringh.
Beetz hage.
Kallhäll.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 16
aff
Petter Arosander.