A19:57(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Skylsta uthi Järfella sochn, Sohltuna
häradh.


(Karttext:)
Longhbacka och Jordebroo äghor mötha.
Skyhlsta.
Kruus-backa äghor mötha.
Skiählby äghor mötha.


Beskrifningen fins paginering 60.