A19:61(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Weddesta och Skyllsta uthråhade skougz-
part uthi Järfella sochn, Sohltuna härad
belägen.


(Karttext:)
Wicksiöö aghor1 på denne sijdhan.
Juhlsta skough möther.
Graan råån.
Weddesta påhlan.
Lofsta skough möther.


Afmätt anno 1690
aff
Petter Arosander.               


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_______________
1Fel för äghor.