A19:63b(Karttext:)
Åhlsta siöön.
Öfwer Steens äghor mötha i Sohlltuna sochn, dito häradh.
Siögähle torp.
Bögh och Knijsta äghor mötha i Sohlltuna sochon, dito häradh.
Åhlsta äghor mötha i Järfella sochn, Sohlltuna häradh.
Yttersteen.
Hanesta äghor mötha i dito sochn och häradh.
Igelbecken.
Håga äghor mötha i dito sochn och häradh.