A19:65(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Skiählby och Hästa uthjorder
uthi
Järfella sochn, Sollentuna härad
sampt Jerfella Klockarebohl,
hwilken Skiählby uthjord och kallas Barckarby.


(Karttext:)
Kyrckieby äghor mötha på denne sijdan uthi Järfella sochn, Solltuna härad.
Kyrckieby äghor mötha och här.
Klåckar bolet.
Barckarby gamla tomt.
13 tunnor 14 cappar.
Hästa äghor mötha här i dito sochn och härad.
Klockar bolet.
Juhlsta äghor mötha på denne sijdan uthi Jährfella sochn dito häradh.