A19:71(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Åhlsta uthi Järfälla sochn, Sohltuna häradh.


(Karttext:)
Säby och Hårsta1 äghor mötha, dito sochn.
Åhlsta siön.
Qvarn.
Åhlsta.
Landzwägen ifrån Stäckesfergian och till Stockholm.
Håga äghor mötha i Järfella sochn.
Twisteplatz.
Kyrckieby äghor mötha.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt och uthrächnat 1694
aff
Petter Arosander.


_____________
1Fel för Härsta?