A19:76(Beskrivning:)
     Stoora och Lilla Akalla descriptinen.

     Som beståår af 2:ne heela och 2:ne halfwa hemman                    Åker.     Ängh.
     sampt 2:ne uhrfiellar, een uhrfiell i åker                                       tunnor.    sommar
       och een i ängh.                                                                                        lass.
     Åkeren så i giärdhen som wretarna och torpen beståår af
     leermylla och är i giärden allenast till,                                           102.
     Uhrfiellar i åker och ängh,                                                               1.            4.
     Engen är af hårdhwall och starr till,                                                             150.
     Uthi wreetarna och torpen är åker in alles,                                      8 1/4.
     Engen i uhrfiellarna och torpestellen är af samma art som förbemält är,          32
                                                                                       Summa,  111 1/4.    186.
     Ingen synnerlig skough finnes till denna by uthan någon är
     till gerdzle och weedhebrandh, är och twenne hagar till hwardera
     hemmanett, men intet fiske.

                  Grannarna.                             Hemman. Öhres-.  Åker.    Engh.      Åhrligit.
                                                                                landh.   tunnor. sommar.  uthsädhe
                                                                                            in alles.    lall1.     på hwar.
                                                                                            på huar.
1.  Jöran,                                                        1         8 1/2.    19 5/7.   29 1/4.     9 1/2.
2.  Hustru Brijta,                                              1/2.     7 1/4.    16 6/7.   24 3/4.     8.
3.  Smedhen,                                                   1/2.     7 1/4.    16 6/7.   24 3/4.     8.
4.  Bookhållaren Falck,                                   1.      20 3/4.    48 4/7.   71 1/4.   24.
                         Uhrfiellar.
     Granby i åker no,                                                  1.           1.
     Juhlsta i engh no,
                 Torpstellen till hwart hemmanett i åker och ängh.
     Jöran,                                                                                 2 1/2.     3.
     Hustru Brijta,                                                                     1 1/2.     2 1/2.
     Smeedhen,                                                                         1 1/2.     2 1/2.
     Bookhållaren wählbetrodde Jonas Falk,                             2 3/4.   24.
                                               Summa,           3.      43 3/4.  111 1/4. 186.

A.  Bookhallarens2 wählbetrodde Jonas Falkz hage.
B.} Smedhens och hustru Brijtas hagar.
C.
D.  Jörans hage.
E.  Smedhens och hustru Brijtas hagar.
F.  Bookhållarens hage.
F.  Bookhållarens eenskyllte ängiar som han hafwer
G.}    uthom stångfallet.
J.
K.  Sin ängz uhrfiell som bergas af.
L.  Bookhållarens hage.
M.  Smedsens och hustru Brijtas hage och torpställe.
N.  Jörans torp.
O.  Jörans wreet, Traan wreeten benemdh.
P.  Graanby åker uhrfiell.


___________
1Fel för lass.
2Fel för bookhållarens.