A19:77(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Kiälfsta och Wärsta byar uthi Spånga sochn,
Sohltunna häradh belägne.


(Karttext vänstra lilla:)
Fiella äghor mötha i Järfella sochn dito häradh.
Skiählby äghor mötha i Järfella sochn, Sohltuna häradh.
Löfsta ägor mötha.
Lunda äghor mötha i Spånga sochn.
Lunda äghor mötha i dito sochn och haradh1.
Nota Bene. Denne uthjordhen eller uhrfiellen ligger 1/4 mijl ifrån Kiälfsta och Wärsta byar uthi western.


(Karttext stora:)
Spånga Prästegårds äghor mötha sampt bys äghor.
Lunda och Skiästa äghor mötha på denne sijdhan.
Bromsteens äghor mötha.
Skiählby äghor mötha.
Wärsta.
Kiälfsta.
Flijsta och Sundhby äghor mötha.
Hässelby äghor mötha här.
Ifwars torp.
Winsta äghor mötha.
Nählsta äghor mötha på denne sijdhan.
Nota Bene. Alle dhesse till gredzandhe byar äro belägne uthi Spånga sochn, Sohlltuna häradh.


Författad år 1694 af
Petter Arosander.
I gamla åkerschalan.  100 = 80.

_______________
1Fel för häradh.