A19:78c(Rubrik:)
Råsta uti Spånga sochn, Sollentuna härad
uti Upland.


(Karttext:)
Härads skillnaden Sohlltuna härad och Danneröö skepslagh.
Lilla Huszwijks äghor mötha uthi Sponga sochn, Sohlltuna häradh.
Råsta.
Danneröö skepslagh möther.
Rissnöö äghor mötha uthi Sponga sochn, dito härad.
Öhrsbyns äghor mötha på denne sijdhan uthi Sohlna sochn.
Råsta siöön.