A19:79(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf Råsta uthi Spånga sochn, Sohlltuna
häradh.


(Karttext:)
Härads skillnaden emellan Sohlltuna härad och Danneröö skepslagh.
Lilla Huss-viks äghor mötha uthi Sponga sochn, Sohlltuna häradh.
Härads skildnan och tager här Danneröö skepslagh emooth.
Råsta.
Mossa.
Öhrsbyns äghor mötha på denne sijdhan i Sohlna sochn.
Råsta siöön.
Rissnöö äghor mötha uthi Sponga sochn dito häradh.