A19:81(Rubrik:)
Geometrisk charta uthaf  Grimsta uthi Spånga sochn, Sohl-
tuna häradh.


(Karttext:)
Häsleby äghor mötha.
Häsleby äghor mötha.
Hessle by äng.
Tall och gran skog med lijtet biörck ibland.
Hård wallz i äng.
Grimsta.
Starr bottn.
Wallinge1 by äng.
Siön Mählaren.
Wällingeby aghor2 mötha.
Utjorden möter.
Gallstrand.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

Afmätt anno 16
aff
Petter Arosander.

__________
1Fel för Wällingeby.
2Fel för äghor.